کشاورزی مدرن و صنعتی

کشاورزی مدرن؛ جایگزینی برای کشاورزی سنتی 

امروزه کشاورزی به عنوان یکی از بزرگترین منابع درآمد ملی در کشورهای مختلف جهان نقش اساسی و برجسته ای را ایفا می کند. کشاورزی سنتی که با اتکا به ماشین آلات و ادوات ابتدایی یا سنتی نیز انجام می گرفت، دارای معایب و مشکلات بیشماری بود که به تدریج و با ظهور انقلاب صنعتی در اروپا وارد مرحله نوینی گردید.

ژوئن 28, 2020